Anaokuluna Kabul Önerileri

Ümraniye Anaokulları Anaokuluna Kabul Önerileri

Çocukların Anaokuluna Kabulünde Öneriler

Çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bir şekilde eğitim almaları için anaokuluna başlarken dikkat edilmesi gereken bazı konular

İlk çocukluk dediğimiz anaokulu döneminde bazı hastalıklar çocuklar arasında çok yaygındır. Bunların çoğu hafif niteliktedir. Çocuğun okuldan uzaklaştırılması gerekmez. Bunun yanı sıra çocuğun gerçek anlamda dinlenmesini ve ilaç tedavisi altında okula gelmemesini gerektiren durumlar vardır. Peki, hangi durumlarda çocuk okula gelmemelidir.

Çocuk hastalığın etkisiyle fiziksel aktivitelere rahat bir şekilde katılmıyor ve ortamdan da rahatsız oluyorsa kesinlikle gelmemelidir. Aksi talebinde iyileştikten sonra okula uyum süreci daha zor olabilir;
Solunum sorunu yaşıyor ve yüksek ateş halindeyse;
Rahatsızlığından dolayı çocuğa özel ilgi gerekiyorsa (bu durum öğretmenin diğer çocuklarla ilgilenmesini aksatır;
Kan ve mukus içeren ishal varsa;
Ateşle birlikle davranış değişikliği gösteren ve döküntülü rahatsızlıklar yaşayan çocuklar doktor tarafından rahatsızlığı bulaşıcı olmadığı belirtilene kadar;
Çocuk sürekli olarak huzursuz ve sıkıntılı bir ruh hali sergileyip inatçı ağlamalar gösteriyorsa;
Tüberküloz rahatsızlığı varsa (bulaşıcı olmadığı kanıtlanana kadar);
Menenjit rahatsızlığı varsa (Tedavi edilip doktor raporu getirene kadar);
Suçiçeği (Döküntü bir rahatsızlık olduğu için döküntü başladıktan 6 gün sonrası veya döküntülerin tümü kuruyana kadar);
Boğmaca (antibiyotik tedavisi başladıktan 5 gün sonrasına kadar);
Kabakulak ( paratis bezinin şişmeye başlamasından sonraki 9. güne kadar);
Kızamık (Döküntü başladıktan 6 gün sonrasına kadar );
Hepatit A ( Hastalık veya sarılığın ortaya çıkışından 1 hafta sonrasına kadar);
Uyuz (İlk tedavisi tamamlandıktan sonra);
24 saat içerisinde 2 veya daha fazla kusma görülürse teşhis konuluncaya ve bulaşıcı olmadığı söyleninceye kadar okuldan uzaklaşması doğrudur.Ümraniye Anaokulları Anaokuluna Kabul Önerileri